Ornament Felt Doll Decoration Ballerina Nursery Toy ForEtsy y0N8nwOvm

Året rundt er Rubjerg Knude et godt sted at se på fugle. Det gælder såvel trækfugle som ynglefugle. Husk derfor kikkert, når du besøger klitten.

Hvert forår passerer millioner af fugle Jylland på vej mod yngleområderne i Skandinavien og Nordrusland. Hvis der er østenvind er der gode chancer for at se nogle af dem ved Rubjerg Knude. Om morgenen er der mange finker, stære og duer. I maj afløses de af mursejler og svaler.

Når luften op ad dagen bliver varmere, dukker rovfuglene op. Du kan se musvåge, spurvehøg og fjeldvåge samt fiskeørn, kærhøg og flere falkearter.

cat jeansSunday Toe StealsLanvin skinny eyesamp; Ballerina Cap YeW9D2HEI

Digesvalen er den eneste fugl, der yngler direkte i tilknytning til Rubjerg Knude. Den er vores mindste svaleart og yngler i skrænten.

I krattet og plantagen sydøst for Knuden yngler mange småfugle, som ofte anbringer rederne i de utilgængelige havtorne- og tjørnebuske. Almindelige arter er tornsanger, tornirisk og gulspurv, men også f.eks. rødryggede tornskade ses.

Prøv at kigge efter spiddede insekter på buskenes torne. Det er små forråd, som fuglene har samlet.

på Best hos pris priser for barn Prisjakt Snowboardstøvler Sammenlign tdhQCsr
  • Tags:
  • Danmarks Naturfond
  • cat jeansSunday Toe StealsLanvin skinny eyesamp; Ballerina Cap YeW9D2HEI
Outdoor Earth Kahuna IIIMen's Sandals Sportsamp; BrownDark Merrell cFTlK31J